آيين كاربرد سند در مقام دعوي يا دفاع

كارگاه آموزشي "آيين كاربرد سند در مقام دعوي يا دفاع"
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي حسن فضلي                                                                                                                           
رئيس شعبه 25 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران
سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه 1396 
 
 
ساعت : 13:45 الي 16
 
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
 
 

مراکز مشاوره خانواده

Powered By DAKFA