آيين اعتراض به دستور اجراي اسناد رسمي

كارگاه آموزشي "آيين اعتراض به دستور اجراي اسناد رسمي"
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي حسن فضلي                                                                                                                           
رئيس شعبه 25 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران
سه شنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه 1396 
 
 
ساعت : 13:45 الي 16
 
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
 

 

مراکز مشاوره خانواده

Powered By DAKFA