كارگاه آموزشی ادله اثبات دعوی

كارگاه آموزشي "ادله اثبات دعوی"
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي دکتر نبی خداکرمی
یکشنبه مورخ 11 مهر ماه 1395 
 
ساعت : 13:45 الي 16
 
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
 
 

Powered By DAKFA