كارگاه آموزشی مكانیزمهای نوین قراردادی در حوزه تجارت داخلی و بین المللی

كارگاه آموزشي "مكانیزمهای  نوین  قراردادی در حوزه تجارت داخلی و  بین المللی"
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي دکتر پیروزی
دوشنبه مورخ 5 مهر ماه 1395 
 
ساعت : 13:45 الي 16
 
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
 
 

Powered By DAKFA