كارگاه آموزشی قراردادهاي موقت كار در نظم حقوقي كنوني

كارگاه آموزشي "قراردادهاي موقت كار در نظم حقوقي كنوني"
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي مسعود جناب
چهارشنبه مورخ 24 شهریور ماه 1395 
 
ساعت : 13:45 الي 16
 
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
 
 

Powered By DAKFA