كارگاه آموزشي بررسي نوآوري هاي قانون بيمه اجباري مصوب95

كارگاه آموزشي "بررسي نوآوري هاي قانون بيمه اجباري مصوب 1395"
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي دكتر نبي خداكرمي
دوشنبه مورخ 28 تیر ماه 1395 
 
ساعت : 13:30  الي 16
 
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
 
 

وب سایت کارشناسان رسمی

سامانه آموزشي مهداد

درگاه خدمات الکترونیک قضایی

تكميل اظهارنامه مالياتي

Powered By DAKFA