كارگاه آموزشي تجزيه و تحليل داوري در قانون آيين دادرسي مدني

كارگاه آموزشي "تجزيه و تحليل داوري در قانون آيين دادرسي مدني"
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي دكتر نبي خداكرمي
دوشنبه مورخ 16 خرداد ماه 1395 
 
ساعت : 13:30  الي 16
 
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
 

Powered By DAKFA