كارگاه آموزشي بررسي دعاوي حقوقي و كيفري سند تجاري چك

كارگاه آموزشي "بررسي دعاوي حقوقي و كيفري سند تجاري چك"
 
با حضور استاد محترم جناب آقاي دكتر نبي خداكرمي
دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه 1395 
 
ساعت : 13:45  الي 16
 
مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 
 

Powered By DAKFA