كارگاه آموزشي بررسي روابط حقوقي موجر ومستاجر در محل كسب و تجارت

كارگاه آموزشي بررسي روابط حقوقي موجر ومستاجر در محل كسب و تجارت

با حضور استاد محترم جناب آقاي دكتر بني خداكرمي

زمان برگزاري :

دوشنبه مورخ 19/11/1394

ساعت : 13:45  الي 16 - مكان : سالن اجتماعات مركز امور وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
 

Powered By DAKFA