فرآیند دعاوی کیفری توسط وکیل

این اثر در دو بخش جرائم علیه اموال و جرائم علیه اشخاص و گزارشات متنوع و متفاوت در این خصوص تهیه و روح آن مبتنی بر اصول فرآیند دادرسی است. جهت تهیه مجموعه مذکور میتوانید به ساختمان اصلی مرکز طبقه دوم مراجعه نموده و یا با شماره 23055136-021 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

 

Powered By DAKFA