بیانیه راجع به بحران در میانمار

در طول هفته های گذشته، جهان شاهد ددمنشانه ترین رفتار بشر با یک گروه اقلیت مذهبی در میانمار بوده است. در این برهه از تاریخ، که افراط گرایان مشغول تعرض به بشریت هستند، مدعیان صلح، ظاهر خود را تغییر داده و جهان را به مکانی نامطلوب برای زندگی تبدیل می کنند.

هیچ انسانی تردید ندارد که وضعیت نسل کشی و پاکسازی قومی در روهینگیا، ننگی بر پیشانی تاریخ معاصر است. هیچ حقوقدانی تردید ندارد که وضعیت روهینگیا، نقض بدیهی ترین اصول حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر است که در آن، هزاران کودک، زن و مرد مسلمان، قربانی فجایع غیرقابل تصوری گردیده اند که وجدان بشریت را عمیقاً متأثر می سازد.

حقوقدانان و وکلای مستقل ایرانی، این اوضاع و احوال غیرقابل تحمل را شدیداً محکوم کرده و قویاً بر این باورند که این رفتار غیرانسانی علیه اقلیت های مسلمان در میانمار نباید بدون کیفر باقی بماند و تعقیب آن، باید با اتخاذ اقدامات مؤثر در سطوح ملی و بین المللی تضمین گردد.

بدین منظور، ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین دیوان بین المللی کیفری و هر مرجع صالح بین المللی دیگر درخواست می کنیم تا نسبت به تشکیل یک دیوان موردی و ویژه اقدام نمایند و به رفتارهای غیرانسانی و عدم مجازات مرتکبین این جرایم خاتمه دهند. ما، بدین وسیله، جامعه بین المللی و اعضای سازمان ملل متحد را به همکاری فرا می خوانیم تا احترام مستمر به عدالت بین المللی و اجرای آن را تضمین کنند و در مسیر پیشگیری از جرایم این چنینی و رعایت عدالت حقوق بشری به نفع نسل های حاضر و آتی در سرتاسر دنیا مشارکت نمایند

 

وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA