واکنش به بازداشت آقایان دکتر سیدنصراله ابراهیمی و دکتر عبدالحسین صفایی

سفارت محترم جمهوری کنیا در تهران
بنابر اطلاع واصله آقایان دکتر سیدنصراله ابراهیمی و دکتر عبدالحسین صفایی از اساتید حقوق دانشگاه تهران و وکلای مرکز و کانون در پی عزیمت به کشور کنیا برای کسب اطلاع از وضعیت دو متهم ایرانی بازداشت شده در آن کشور به اتهام واهی «تصویربرداری از سفارت اسرائیل» بازداشت شده اند با اعلام اینکه ارتکاب چنین اقدامی که در صورت وقوع نیز جرم تلقی نمیشود از سوی نامبردگان که سالها سابقه تدریس در یکی از شناخته شده ترین دانشگاه های دنیا را دارند بعید و غیرقابل تصور است ، ایراد چنین تهمتی را توطئه رژیم منحوس صهیونیستی دانسته ، از دولت کنیا انتظار آزادی فوری نامبردگان را دارد.
با توجه به اینکه این اقدام دولت کنیا نقض مواد 3 ، 9 و 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و جلوگیری از انجام وظایف وکالتی و مغایر با وظیفه دولتها در بیانیه هاوانا دائر بر احترام دولت ها به جایگاه وکلای دادگستری است امید است اتحادیه بین المللی وکلا نیز اقدامات لازم را برای پیگیری موضوع و آزادی فوری وکلای مذکور معمول نماید.
 

 

وب سایت کارشناسان رسمی

سامانه آموزشي مهداد

درگاه خدمات الکترونیک قضایی

تكميل اظهارنامه مالياتي

Powered By DAKFA