مصاحبه مجدد و نیز مصاحبه غایبین تکمیل ظرفیت آزمون وکالت سال 96

داوطلبان غایب و تجدید مصاحبه تکمیل ظرفیت آزمون وکالت سال 96 می توانند از طریق لینک زیر تاریخ مصاحبه مجدد خود را مشاهده نمایند.

ساعت شروع فرآیند مصاحبه 13 می باشد.

مکان: بولوار آفریقای شمالی، خیابان گلفام ، پلاک 54

مشاهده تاریخ مصاحبه

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA