قابل توجه غائبین مصاحبه آزمون وکالت

عدم حضور در جلسه مصاحبه آزمون مشاوره حقوقی و وکالت96 به منزله انصراف است لذا در صورتیکه فرد غائب دارای عذر موجه میباشد، میبایستی موارد را تا تاریخ 24/شهریور/97 به دبیرخانه مرکز اعلام نماید در غیراینصورت موضوع انصراف قطعی تلقی و نفر بعدی جایگزین خواهد شد.

مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
 

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA