دوشنبه, 03 تیر 1398
تحليف كارآموزان كارشناسي ، مورخ 27 فروردین ماه 1398
شنبه, 24 فروردین 1398 ساعت 00:00

برنامه مراسم تحليف كارآموزان كارشناس رسمي دادگستري مورخ 27 فروردین ماه 1398 به همراه اسامي افراديكه بايد در اين مراسم حضور يابند به شرح ادامه مطلب می باشد.آغاز مراسم ساعت  8 صبح.

سخنراني جناب اقاي مومني رياست محترم مركز.

انجام مراسم اداي سوگند.

اعطاي پروانه كارشناسي.

پاسخگويي به سئوالات توسط مسئول واحد كارشناسان مركز.

پایان مراسم ساعت  11 صبح.

نشاني : تهران - بلوار آفريقاي شمالي - كوچه گلفام - پلاك 54 - طبقه همكف

 

ردیف شماره پرونده نام نام خانوادگی
1 50/33558 غلامعلی امین
2 50/34101 آیت اله ابراهیمی
3 50/32722 حسن احمدی
4 50/18609 محسن احمدی شیروان
5 50/34079 مهرداد احمدی کمر پشتی
6 50/34055 مهدی اژدری مقدم
7 50/33384 صادق اسابه
8 50/33918 علی اسدی
9 50/6268 مجید اسعدی الموتی
10 50/33144 امیر اکبر پور
11 50/33189 فرهاد امیر قاسمی
12 50/34081 محمد مهدی امیری
13 50/33933 پرویز ایرجی
14 50/33922 علی اکبر باباجانپور
15 50/32472 فهمیه باغانی
16 50/32889 وحید بردباری
17 50/33670 سامره بشاورد
18 50/33268 حبیب اله بهروزی
19 50/11314 مجید رضا بیرجندی
20 50/31399 آمنه بیک محمدی
21 50/33629 سارا پور کریمی کوکنه
22 50/33632 سید مصطفی تقویان
23 50/33057 گیهان جهانبازی گوجانی
24 50/33487 محمد جواد غرویان
25 50/33849 محمود حسن پور گل ریز
26 50/34077 فرزانه حیدر پور
27 50/32909 امید خالدی
28 50/32731 احمد داداش پور
29 50/33287 رضا دلیلیان
30 50/33206 ناصر راشکی
31 50/33290 احسان رایگان
32 50/33572 مریم رجبیان
33 50/33576 کمال رستمی
34 50/9616 مصطفی رشید نیا چنار
35 50/32820 محمدحسین رضایی
36 50/32821 نبی اله رضایی چراتی
37 50/31771 فریدون رضائیان
38 50/32926 هادی زارع
39 50/31792 مهدی زیبا
40 50/33155 آمنه ساسانی مقدم
41 50/7547 ابراهیم سلیمانی
42 50/33214 مژگان سهرابی
43 50/33583 محمد علی شایان
44 50/33303 سید اسمعیل شعنی
45 50/33305 اسماعیل شفیعی دیزجی
46 50/33472 مجید شیخ ویسی
47 50/33786 عادل شیری
48 50/33309 کاظم شیرین زاده
49 50/33312 رامین صادقی مادوانی
50 50/33216 صدراله صفائی
51 50/18361 جعفر صفر زاده نساجی
52 50/33586 عبدالرضا صیاد منصور
53 50/32772 سیاوش عاشقی
54 50/33219 علی عباسی
55 50/33870 مهدی عسگری کیا
56 50/34014 حسن عمرانی
57 50/33324 علی فتاحی
58 50/33598 امین فرجی
59 50/33648 برزین فرشجی
60 50/33503 محمدعامر کاظمی اسکی
61 50/32532 علی کهخائی اکبری
62 50/33344 شفیع کهیانی
63 50/34033 سعید کیانی
64 50/33345 مجید گرگی زاده
65 50/33235 علی اصغر محمد پور
66 50/11171 قدرت اله محمد نیاکان
67 50/33028 مجتبی محمدی
68 50/32439 علی محمد مرادخانی
69 50/33359 ابوالفضل مرادخانی
70 50/33181 مرتضی معقولی
71 50/33521 علی معماریان
72 50/33714 مجید مقدری امیری
73 50/33240 جواد ملائی
74 50/33365 هاشم منظر زاده تمام
75 50/33370 باقر مهر ورز حسن باروق
76 50/32349 محمد تقی ناصری پوریزدی
77 50/34047 محمد نوروزی
78 50/32993 حشمت اله نوروزی وند
79 50/34082 قربان وهاب زاده
80 50/32998 محمد یاری
81 50/32538 عبدالقیوم یمرلی

 

 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????