جمعه, 28 تیر 1398
تحليف كارآموزان كارشناسي ، مورخ 4 دیماه 1396
یکشنبه, 26 آذر 1396 ساعت 14:27

برنامه مراسم تحليف كارآموزان كارشناس رسمي دادگستري مورخ 4 دیماه 1396 به همراه اسامي افراديكه بايد در اين مراسم حضور يابند به شرح ادامه مطلب می باشد.آغاز مراسم ساعت  7:30 صبح.

سخنراني جناب اقاي مومني رياست محترم مركز.

انجام مراسم اداي سوگند.

اعطاي پروانه كارشناسي.

پاسخگويي به سئوالات توسط مسئول واحد كارشناسان مركز.

پایان مراسم ساعت  11 صبح.

نشاني : تهران - بلوار آفريقاي شمالي - كوچه گلفام - پلاك 54 - طبقه همكف


رديف

نام

نام خانوادگي

شماره پرونده

1

محمد

آشوری

50/15722

2

محمد

داودی زاده

50/32917

3

علی

اسمعیلی

50/32464

4

مسعود

حامدی میخوش

50/32901

5

حسین علی

شیبانی

50/31549

6

عمران

احمدی

50/32677

7

آرش

جبار زاده تبریزی

50/33751

8

سید محمد

حسینی خوراسگانی

50/33761

9

مهدی

حیدر پور

50/33852

10

زهره

حاجی محمدی

50/33151

11

مهدی

قاسمه

50/33799

12

بهروز

طوسی

50/32830

13

علی

نوروزی باروق

50/33620

14

اکبر

جعفری فشارکی

50/33276

15

رضا

لک

50/33114

16

سعید

غفاری توران

50/33646

17

پژمان

محمد پور

50/33653

18

محمد رضا

بهارلو

50/31652

19

رضا

ابازری

50/31554

20

عماد

دباغ

50/33767

21

علی اصغر

مهری

50/33921

22

ابوذر

محمدی

50/33237

23

مجید

صالح زاده گرمه چشمه

50/32740

24

حسین

توحیدی نیا

50/31682

25

بیژن

مهدی زاده

50/33926

26

محسن

حیدری زاده رحمت آباد

50/9403

27

محمد

شیری

50/33475

28

حیدر

محمدزاده سالطه

50/33352

29

سید مهدی

طبائی نژاد

50/32503

30

سید حبیب الله

نبوی لاریمی

50/832453

31

مرتضي

حسن زاده

50/33279

32

بهزاد

صبوري

50/32827

33

مسعود

فراقي

50/32957

34

مهران

غفاري

50/13405

35

علي

چيگويي

50/33420

36

مصطفي

حيدري

50/33430

37

هادي

ميرزاجاني فسقنديس

50/33531

38

يونس

نسترني عموقين

50/32783

39

هوشنگ

دولتشاه

50/33769

40

محمدابراهيم

ميرعابديني

50/18397

41

هادي

ابرهيمي خاكباز

50/32462

42

عليرضا

صادقي

50/33020

43

فهيمه

نيكزاد

50/32459

44

مهدي

ايل بيگي

50/32360

45

محسن

عمراني

50/33595

46

محسن

عصار

50/33482

47

احسان

جهادپور

50/33963

48

ايوب

اصل ايراني فام

50/33554

49

عباداله

ذلاني

50/33571

50

محمد

اكبري دستك

50/31598

51

وحيد

بحريني

50/3343

52

حسن

باقري

50/33261

53

جهانگير

محمدي

50/33236

54

ساناز

علائي مقدم

50/33794

55

سيدعباس

حجازي اطاقسرا

50/33756

56

عيسي

كاظم نژاد

50/33231

57

كاظم

آذرمي

50/32361

58

سيدمحمدحسين

حسين اسكنداني

50/34016

59

موسي

رسولي

50/32735

60

علي اصغر

آقابيگي

50/32362

61

محمدعلي

طهراني زاده

50/33790

62

حمكت اله

محمدخانلو

50/33807

63

روح الله

منصوري بابهوتكي

50/32056

64

سيدعابد

مصطفوي

50/32443

65

آقايار

مرادي كهواده

50/33900

66

محمدعامر

كاظمي اسكي

50/33503

67

فريد

عباسي

50/32413

68

حسين

رضايي

50/33640

69

رضا

كاوه

50/33106

70

مسعود

تمجيد

50/32808

71

توحيد

غني آبادي

50/33876

72

فيروز

شمشيري

50/32702

73

حميدرضا

باقرزاده

50/33967

74

داود

كلواني

50/33341

75

كامران

جهانديده

50/32375

76

مهدي

پور آقا خامنه

50/33045

77

عليرضا

ليثي

50/33349

78

جلال

جمالي صلاح بيگلو

50/33278

79

محمدرضا

هاشميان فر

50/32125

80

محمدرضا

اكبري كله جوبي

50/32760

81

مهدي

ملكي

50/33524

82

ناهيد

حاجيان

50/33152

83

مسعود

محقق

50/32850

84

حميد

قنبري راد

50/33499

85

عباداله

ذلاني

50/33571

86

سيد محسن

حسيني

50/32378

87

مجتبي

قوامي

50/32631

88

محمدابراهيم

ميرعابديني

50/18397

89

ابوالحسن

سالاري

50/33457

90

مهدي

موسوي

50/33366

91

بهروز

محمدي

50/33179

92

شاهين

مقدس

50/33362

93

محمد

خليل اكبر

50/3214

94

مصطفي

محبي

50/33116

95

احمدرضا

عباسي زرمهري

50/6950

96

مرضيه

كريمي انداني

50/33339

97

محمد

اكبري دستك

50/31598

98

مهدي

زارع  شحنه

50/32595

99

عادل

قاسمي

50/32430

100

فاضل

توكلي

50/32809

101

حميد

يوسف خاني

50/33001

102

حسنعلي

امامي

50/33838

103

امير دهقان

قهفرخي

50/33440

104

فريد

سعيديان

50/33213

105

سلمان

احمدي

50/34015

106

نعمت الله

جوريابي

50/33931

107

داود

كلواني

50/33348

108

محمود

ملك

50/33889

109

فيروز بخش

دستجردي

50/33948

110

مسعود

ترك جزي

50/33049

111

رضا

پيروزي

50/33413

112

مسعود

پور اعتمادي

50/32765

113

محسن

شفيعي

50/33467

114

حامد

عادلي فر

50/33791

115

بابك

قانوني بستان آباد

50/33800

116

سعيد

هادي پور سياهمزگي

50/33546

117

مهدي

محمدي

50/33810

118

نصير

حيدري

50/33431

119

سجاد

شهابي

50/33471

120

اسماعيل

عليزاده

50/33484

121

سيد حميدرضا

رضاعي

50/33445

122

محمد

خان زاده

50/33283

123

رويا

دارابي

50/34064

124

حامد

محمدي

50/32778

125

حميدرضا

نومرداي

50/33908

126

حميد

صالحي

50/18474

127

محمدرضا

محمدي رمضاني

50/33355

128

عليرضا

ارده شيري

50/32786

129

محمدعلي

فخرآبادي

50/33326

130

فرشيد

افشار

50/33387

131

محمدرضا

اسكندري

50/33386

132

محمد جعفر

عبدالهي

50/32945

133

رضا

عباسي

50/31886

134

انور

فرهمند

50/6123

135

سيد حسن

سيد حسيني

50/33864

136

رضا

خاكسار

50/33853

137

هيوا

احمديان

50/32539

138

محمد

اشرف پور كلده

50/32788

139

صمد

ابراهيميان

50/33249

140

عبداله

قرباني فر

50/32630

141

عادل

احمديان

50/33738

142

رضا

عطري روزبهاني

50/33873

143

علي

مير جليلي

50/33530

144

كاظم

ميرزاپور

50/33822

145

بهنام

طيبان

50/33316

146

اميراحمد مير طرزجاني

سيد محمد

50/33532

147

حامد

نورمحمدي

50/33827

149

جليل

اجلي

50/34043

 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????