دوشنبه, 03 تیر 1398
نرم افزار محاسبه حق الزحمه کارشناسی بر اساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 ساعت 13:44

نرم افزار محاسبه دستمزد کارشناسان طبق تعرفه

نرم افزار محاسبه حق الزحمه کارشناسی جهت استفاده در گوشی های موبایل با سیستم عامل اندروید تهیه شده است. فایل نصب برنامه را میتوانید در ادامه مطلب دریافت نمایید.

محاسبات این نرم افزار بر اساس ماده 12 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري به شماره شماره 100/51082/9000 كه در تاريخ 1389/12/8 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده صورت گرفته است.

 

- تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري به عنوان معیار و تعیین حدود دستمزد ابلاغ گردیده است و کارشناسان حق دریافت دستمزد بیش از آن را ندارند مگر در شرایطی که با توجه به نوع کار و تسریع در انجام یا موضوعی که در تعرفه پیش بینی نشده باشد ملاک توافق طرفین خواهد بود.

- ماده 12 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري برای هر موضوع ارزیابی ارجاعی است و در محاسبات برای هر مورد ارزش آن را درج نمایید نه جمع کل دارائی مورد محاسبه، چون نتیجه حاصله بسیار متفاوت خواهد بود.

- در صورتیکه ارزیابی شامل موارد ترکیبی باشد به عنوان مثال ارزیابی کارخانه که انجام ارزیابی مستلزم ارائه گزارش در آیتمها و رشته های متعدد باشد باید هر یک از آیتمهای ارزیابی ملک ، ماشین آلات ، تجهیزات ، مالکیت معنوی (برند)، موجودی انبار و ... به صورت جداگانه در این نرم افزار محاسبه شود.

- در مواردیکه لازم باشد برای هر جلد سند مالکیت گزارش مستقل تهیه شود میبایست میزان ارزش سهم(از شش دانگ) هر سند به صورت جداگانه در این نرم افزار محاسبه شود.

- در مواردیکه بخشی از ارزش یک موضوع ارزیابی مورد نیاز باشد به عنوان مثال یک دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین، مبنای محاسبات دستمزد بر اساس ششدانگ صورت میگیرد.


ماده12ـ دستمزد ارزيابي‌ها براي كليه رشته‌ها در هر مورد ارجاعي بشرح ذيل تعيين مي‌گردد .

تا 50.000.000 ريال مقطوعاً 700.000 ريال

از 50 ميليون ريال تا 150 ميليون ريال نسبت به مازاد چهار در هزار

از 150 ميليون ريال تا 250 ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزار

از 250 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد دو در هزار

از يك ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال نسبت به مازاد يك در هزار

از ده ميليارد ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد سه دهم در هزار

از يكصدوپنجاه ميليارد ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار

از پانصد ميليارد ريال تا يكهزار ميليارد ريال نسبت به مازاد يك بيستم در هزار

از يكهزار ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد يك صدم در هزار و حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال.


تبصره1ـ در هر مورد كه ارجاع كار شامل موارد متعدد مشابه هم باشد، مجمع مبالغ ارزيابي مندرج در گزارش به طور يك جا مبناي محاسبه اين ماده قرار مي‌گيرد. ليكن در صورتي كه موضوع ارزيابي در شهرستان ديگر و يا مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد، ارزيابي‌ها به طور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهدگرفت.
تبصره2ـ دستمزد بررسي به اختلاف في مابين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسين مشاور و دستمزد تعيين و كنترل صورت وضعيت براي كليه رشته‌ها بر مبناي مبلغ قرارداد طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي‌باشد.
تبصره3ـ دستمزد تعيين علل و مسبين و تعيين خسارت براي كليه رشته‌ها بر مبناي ميزان خسارت تعيين شده طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد مي‌باشد.
تبصره4ـ تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تاخير قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه ده درصد مي‌باشد.
تبصره5 ـ در ارزيابي قطعات يدكي كالاي مستعمل، فرآورده‌هاي غذائي و داروئي و بهداشتي، ضايعات توليدي، ابزارآلات، اجزاي ريز الكترونيك و مخابرات در هر كار ارجاعي به صورت يك‌جا و طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد مي‌باشد.

 

دریافت نرم افزار


سازنده :

 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????