یکشنبه, 06 اسفند 1396
تاریخ برگزاری آزمون
شنبه, 21 بهمن 1396 ساعت 09:53

آزمون کارشناسی رسمی در روز جمعه مورخ 1396.12.11 در دو نوبت صبح و عصر به صورت غیرمتمرکز برگزار خواهد شد.

 
Powered By DAKFA
???? ???? ???? ? ????????? ??? ??????, ???? ???? ? ??????? ?????, ???? ????????? ????