1 / 4

تسهیل در دستیابی به خدمات قضایی

2 / 4

حفظ و حمایت از حقوق عامه

3 / 4

توسعه امور وکالت و کارشناسی

4 / 4

ایجاد زمینه و بستر مناسب اشتغال جوانان
 

 ماده 187   معرفی مرکز  تشکیلات  اهداف و  وظایف  آئین نامه اجرائی ماده 187

وب سایت واحد کارشناسان

اخبار

تاریخ تحلیف

جستجوی کارشناس

دستورالعمل کارآموزی

هیأت مدیره های استانی

پیگیری نامه و درخواست

تلفن های تماس

وب سایت واحد وکلاء

اخبار

تاریخ تحلیف

جستجوی وکیل

دستورالعمل کارآموزی

هیأت مدیره های استانی

نشاني : تهران - بلوار آفریقای شمالی - کوچه گلفام - پلاک 54